Presse

Ledige dumper akut-indsats

JP/1/Martin Johansen/10.05.13 (9)

En undersøgelse blandt akademikere viser, at akutpakkerne har haft ringe effekt. Det er Akademikerne, der har fået svar fra 1.256 medlemmer, der havde mindre end seks måneder tilbage i deres dagpengeperiode, og dermed tilhørte den såkaldte akutgruppe.

Ifølge formand Erik Jylling, viser undersøgelsen, at jobcentre og a-kasser ikke har evnet at få handling til at følge ord og intentioner: "Vi har ikke i praksis set den håndholdte indsats med en formidling af kontakten mellem den ledige og virksomhederne," siger Erik Jylling med henvisning til pakke 1.

Pakke 2 med de højt profilerede akutjob skaber også frustrationer blandt de ledige. Kun 12 procent af de adspurgte har fået et akutjob. Til gengæld giver de ledige akademikere en mere positiv vurdering af den særlige uddannelsesordning i akutpakke 3. 80 procent vurderer, at det vil bringe dem tættere på et job. Men en del melder også om afslag på uddannelsesønsker og en utilstrækkelig rådgivning.

Samlet set er billedet, at akutpakkerne får en dumpekarakter, siger Erik Jylling, der mener, at det skal være lettere at genoptjene retten til dagpenge. Kravet skal ned på 26 uger, og støttet beskæftigelse, som f.eks. løntilskud skal tælle med, mener han. Til og med april har 1700 medlemmer under Akademikerne mistet dagpengene.

[X]