Presse

Lærerkonflikten skygger for udfordringer i den offentlige sektor

Pol/2/Erik Jylling/11.04.13 (9)

I dagens udgave af Politiken skriver Akademikernes formand, Erik Jylling følgende.

Konflikten mellem KL og skolelærerne er ulykkelig. Ulykkelig, fordi alt bliver gjort sort eller hvidt: Er du for eller imod lærerne? Og ulykkelig, fordi der ikke bliver plads til en nuanceret diskussion om, hvordan ledelse i den offentlige sektor bliver professionaliseret, og vi etablerer det ledelsesmæssige handlerum, der gør, at de christiansborgspolitiske ambitioner for den offentlige sektor - herunder skolen - kan føres ud i livet.

De fleste er enige om, at der er behov for at styrke ledelsen i den offentlige sektor, og at lederne skal være mere kompetente. Mange er også enige i, at der er behov for en mere tillidsbaseret styring, der fjerner en del af de begrænsninger, ledelsen og medarbejderne har i deres udfoldelse. Begrænsninger i form af nidkær processtyring i stedet for fokus på resultater, lønstyring i stedet for budgetstyring etc.

Men hvordan skal vi udvikle og evaluere kvaliteten af den enkelte leder, hvis denne ikke har et ledelsesmæssigt frirum til at udfolde sin ledelse. Selvfølgelig skal vi kvalitetsudvikle.

Selvfølgelig skal den offentlige sektor effektiviseres og være relativt mindre end den private sektor. Det er ikke ideologisk bras, men nødvendigt, hvis velfærdssamfundet, skal kunne finansieres uden massiv omlægning til forsikrings- og brugerbetalingsmodellen.

Det kræver kompetent ledelse og et reelt ledelsesrum. Den offentlige sektor består af medarbejdere med et højt uddannelsesniveau. Fagprofessioner med stor selvforståelse, der er vant til at tage ansvaret. I den offentlige sektor har den enkelte medarbejder metodefrihed til at løse opgaven fagprofessionelt korrekt. En kompetent ledelse må sikre, at fagligheden udfoldes i balance med det samfundsøkonomiske hensyn og hensynet til den enkelte borger/kunde/patient.

Læs hele debatindlægget

[X]