Presse

Kun få ændringer i vejledning til ny offentlighedslov

Inf/1/Ulrik Dahlin/04.02.14 (4-5)

Med kort frist sendte Justitsministeriet sidste år et udkast
til vejledning til den nye offentlighedslov i høring. Alligevel kom der 100
forslag til ændringer og præciseringer, men ministeriet har valgt at se bort
fra 73 af forslagene, viser Informations opgørelse. Ved at sammenligne den
færdige vejledning med høringsudkastet fra november på basis af høringssvarene
fremgår det, at Justitsministeriet har imødekommet 27 af de i alt 100 indkomne
forslag. De indsendte forslag kommer bl.a. fra TV2, Dansk Erhverv,
Akademikerne, FTF, Advokatsamfundet, Institut for Menneskerettigheder samt KL
og Danske Regioner. Da de fem partier bag offentlighedsloven skulle forklare,
hvorfor justitsminister Morten Bødskovs forslag til en ny, stram
offentlighedslov ikke var sendt i høring under en hasteforespørgsel i februar
sidste år, fremhævede ordførerne bl.a., at den kommende vejledning til loven
til gengæld ville blive sendt i høring. Forinden havde flertallets ordførere
flere gange understreget betydningen af høringen. Lige så begejstrede,
ordførerne bag den nye offentlighedslov var i februar sidste år, lige så stille
fik Justitsministeriet afviklet høringsrunden i slutningen af året. Indholdet i
ændringsforslagene strækker sig fra petitesser og "tekstnære rettelser" fra
f.eks. Danske Regioner til mere principielle indvendinger mod formuleringer i
vejledningen, fordi de opfattes som en undergravning af loven.

[X]