Presse

Kronik: Ud med papirbunker og bureaukratibøvl

Berl/1/Margrethe Vestager, økonomi- og indenrigsminister, Martin Damm, formand for KL, Bent Hansen, formand for Danske regioner, Bente Sorgenfrey, formand for FTF, Bodil Otto, formand for OAO, og Ingrid Stage, næstformand for Akademikerne/24.03.14 (21).

Velfærdsstaten står over for store udfordringer, for pengene er knappe, borgernes behov forandrer sig, og nogle medarbejdere oplever, at deres faglighed bremses af bureaukrati. Moderniseringen af den offentlige sektor er en af de mest af- gørende samfundsopgaver, vi har foran os.

Vi - regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne - indgik derfor sidste sommer en aftale om principper for samarbejde om modernisering af den offentlig sektor. Det er en aftale om, hvordan tillid, ledelse, fagligt handlerum, samarbejde og afbureaukratisering er vejen frem til en moderne offentlige sektor.

I fællesskab skal vi derfor tænke over nye og bedre måder at levere offentlig service på. Det er op til den enkelte arbejdsplads, hvordan man vil arbejde med aftalen. Derfor håber vi, at lederne vil skabe et åbent rum for at tænke nyt med udgangspunkt i medarbejdernes faglighed og erfaringer. Det kan være at organisere sig anderledes eller diskutere, hvad der virker, og hvad man ikke behøver gøre i fremtiden. Og vi skal brede hinandens succeser ud.

Arbejdet med at modernisere den offentlige sektor er allerede godt i gang. Men der skal mere skub på udviklingen. Derfor holder vi i foråret en række inspirationsarrangementer i landets regioner på offentlige arbejdspladser. Her vil lokale politikere, ledere og medarbejdere fortælle om og lytte til innovative og inspirerende tiltag fra regionale, kommunale og statslige arbejdspladser.

Læs hele kronikken

[X]