Presse

Kritiseret kvalitetstjek af uddannelser går glat igennem

Inf/1/Emil Rottbøll/22.-23.12.12 (8)

Samtlige Folketingets partier er blevet enige om et nyt system til at godkende uddannelser, det såkaldte akkrediteringssystem. Forslaget er ellers blevet skarpt kritiseret af universiteterne, professionshøjskolerne, Akademikernes Centralorganisation, og af Akkrediteringsrådet selv. De advarer alle i deres høringssvar om, at det nye system kan føre til endnu mere bureaukrati på
uddannelserne end det gamle system.

Uddannelsesminister Morten Østergaard (R) forsikrer dog, at den nye aftale vil føre til mindre bureaukrati. "I forligskredsen har vi givet hinanden håndslag på, at
det bliver fulgt tæt og naturligvis justeret, hvis vi pludselig har kreeret noget mere bureaukratisk. Man kan ikke på forhånd formulere sig ud af en bureaukratisk fælde," siger uddannelsesordfører Mette Reissmann (S).

Kun en enkelt ting er blevet ændret i det oprindelige udspil: Et forslag fra Venstre har ført til at man opretter et nyt uafhængigt fagligt panel, der ud fra faglige og samfundsmæssige hensyn skal vurdere behovet for nye uddannelser, og derpå indstille til ministeren om de skal forhåndsgodkendes eller ej.

[X]