Presse

Presseresumé: Kollektiv lønnedgang er nået til det offentlige

Bragt i Pol/Rasmus Bøttcher Christensen, 16.4.12 (11)

En sag fra Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme har vakt opsigt i faglige kredse. Ti arkitekter har nemlig indvilliget i at gå ned i løn frem for at miste en eller to mand i afdelingen på grund af nedskæringer. Arkitekterne har frivilligt sagt farvel til de overarbejdstillæg, resultatkontrakter og bonusaftaler, de har med sig fra Finansministeriet, og det svarer til ca. 4.000 kroner mindre om måneden for den enkelte medarbejder.

Det er Arkitektforbundet, der har forhandlet aftalen på plads. "I stedet for at nogle skulle afskediges, så syntes medarbejderne jo, det var en udmærket løsning. Vi kunne jo været gået videre med sagen og kaldt det en maskeret lockout. Men i og med at medarbejderne syntes, det var en fornuftig løsning, så accepterede vi også," siger direktør Arne Ennegaard Jørgensen.

Lars Qvistgaard, der er formand for DJØF's Overenskomstforening, siger: "Det kommer bag på mig. Vi er slet ikke bekendte med noget lignende. Jeg tvivler ikke på, at det er en overvejelse, man nogle gange har, men i sidste [ende] kan de fleste godt se, at det ikke hjælper noget at gå ned i løn". Han fastslår, at det ikke nytter det store ved at gå ned i løn, eftersom man bare prøver "at lappe på det har strukturelle problem, som kan være langvarigt. Det kan kun betyde, at man på længere sigt accepterer, at lønningerne skal være lavere, og det er bestemt ikke noget, vi anbefaler vores medlemmer".

Samme melding kommer fra Akademikernes Centralorganisation. "Grundlæggende tror vi, at hvis medarbejderne hellere vil gå ned i løn end blive fyret, så vil den enkelte ledelse være meget meget fristet til at sige, at så skal medarbejderne bare gå ned i løn. Alle offentlige institutioner er under et budgetpres, og vi tror ikke, at løsningen er at sætte de offentligt ansatte ned i løn kollektivt," siger direktør Martin Teilmann.

[X]