Presse

Presseresumé: Iværksættere slås med dagpengeregler

Bragt i Berlingske/Business/Asger Gørup Nielsen, 02.05.12(10)

Danmark falder igennem i rapporten "Nordiske akademiske vækstiværksættere" der bliver offentliggjort i næste uge. I rapporten gennemgår de nordiske akademikerorganisationer forholdene for iværksættere landene igennem.

I både Norge og Sverige har iværksættere mulighed for at kombinere deres virksomhedsstart med dagpenge i et langt mindre restriktivt miljø end i Danmark, hvor "systemets eneste interesser er at kontrollere", som CBS professor Mette Mønsted siger. "Herhjemme har vi sågar set eksempler på organisationer, der advarer deres medlemmer imod at starte et selvstændigt bierhverv, da de vil komme i klemme i systemet" siger hun.

Hos AK-Samvirke, a-kassernes brancheorganisation, er man godt klar over, at regelsættet er stift. "Vi har et system, der stammer fra Pelle Erobrerens tid. I det modernes samfund betyder tid mindre og mindre. Derfor er der brug for en diskussion om, hvorvidt regelsættet skal revurderes, eller om vi for de grupper, der er mest udsat for tidspres, skal overveje særlige regler. Det burde kunne løses" siger direktør i AK-Samvirke, Verner Sand Kirk.

Hos Akademikernes Centralorganisation, AC, den danske bidragyder til rapporten, ser man flere løsningsmodeller i rapportens konklusioner. "I de andre lande har man mulighed for at fradrage de udgifter man har, indtil virksomheden er konsolideret. På den måde mindsker man risikoen for ikke at kunne skaffe nok kapital til at komme i gang. Det er en af tingene, vi godt kunne se på i Danmark" siger formand i AC, Erik Jylling.

Ifølge Erik Jylling kræver løsningerne, at man fra politisk hold viser viljen til, at det er noget, der skal ændres. "Sammenlignet med det afkast vi får, er det en relativ lille investering. Der er ikke tale om at lave store ændringer, men det handler om at ændre den måde, vi bruger erhvervsstøtten". "Vi har været meget bekymrede for misbrug, og det har gjort systemet mere påpasseligt end godt er. Det er på tide, at vi får gjort op med det" udtaler han.

[X]