Presse

Presseresumé: Iværksætterdrømmene dør i arbejdsløsheden

Bragt i Berl(3)/Asger Gørup Nielsen/27.03.12 (6-7)

Ledige skal blive bedre til at komme ud på arbejdsmarkedet og gøre deres specifikke kompetencer gældende. "Man skal ikke have et job, man skal skabe et job. Kulturelt set er vi danskere lønmodtagere med stort behov for tryghed. Der skal en større risikovillighed ind. Vi har behov for at ændre den kultur," siger Erik Jylling, formand for AC. Han tilføjer at "som situationen er i dag, taber vi job i den ufaglærte del af arbejdsmarkedet, så vore store udfordring er, hvordan vi skaber job igen. Ikke kun for akademikere, men også for produktionen."

Flemming Bo Larsen er ny iværksætter og mener ikke at det nuværende system kan yde iværksættere den hjælp de har behov for: "Al aktivering og vejledning er rettet mod, at man skal finde et lønmodtagerjob, og dem er der ikke ret mange af," siger han.

Niels Agerup, kundechef i ASE, mener at vejledningen på jobcentrene er mangelfuld når det kommer til iværksætteri, bl.a. fordi vejlederne selv er lønmodtagere og vil derfor vejlede ud fra de forhold de kender til. Desuden er de økonomiske forhold for ringe til at iværksættere kan eller tør risikere at komme ud af starthullerne.

Erik Jylling mener at "vi er nødt til at indrette de vilkår, der er, på en sådan måde, at der ikke står 'idiot' på ryggen af dem, der prøver, fordi risikoen for at fejle simpelthen er så eklatant stor." Iværksætterne efterlyser en iværksætterydelse, så de kan få fodfæste i erhvervslivet og i Dansk Iværksætterforening ser man gerne, at unge og nyuddannede med en godkendt forretningsplan får en tidsbegrænset startydelse der er lavere end dagpengesatsen.

Sidste forår kom AC, FTF og LO med et forslag om at stramme reglerne for løntilskud og virksomhedspraktik op for at undgå konkurrenceforvridning, og i efteråret foreslog beskæftigelses- og integrationsordfører Anna Mee Allerslev (R) et pilotprojekt hvor man fredede iværksættere i opstartsfasen, således at de ikke skulle stå til rådighed for arbejdsmarkedet i den periode. Projektet blev dog nedstemt, da dagpenge og kontanthjælp ifølge beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) ikke er påtænkt som erhvervsstøtte.

[X]