Presse

Ingen ommer

WeekendAvisen/1/Henrik Dørge/18.11.16 (5)

For fremtiden bliver det sværere at skifte karrierespor. Regeringen er sammen med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti blevet enige om at rationere uddannelse. Har man taget én uddannelse, kan man ikke få en ny af tilsvarende eller kortere længde. Bordet fanger, og så er det bare ærgerligt for dem, som fortryder deres uddannelsesvalg og gerne vil arbejde inden for et nyt fag. Det er for at spare på de offentlige uddannelsesmidler, at det som udgangspunkt ikke længere bliver muligt at komme ind på en ordinær videregående uddannelse, hvis man i forvejen har en uddannelse på samme eller højere niveau. Begrænsningen i adgangen til såkaldt dobbeltuddannelse vil ramme størstedelen af de cirka 2200 danskere, som hidtil hvert år er gået i gang med at tage en ny uddannelse, fordi de for eksempel ikke er tilfredse med de jobmuligheder, som deres oprindelige eksamener giver dem. Det svarer til, at 1 ud af 44 studerende er i gang med at dobbeltuddanne sig. Ifølge hovedorganisationen Akademikerne er det ”hovedrystende” at spærre for vejen til ny uddannelse for at spare. Samfundet har tværtimod brug for fleksible uddannelsesmuligheder for at sikre vækst og velfærd, lyder det fra formanden, Lars Qvistgaard: ”Vores politikere er gået amok med hele denne her effektiviseringsdagsorden på uddannelsesområdet. For mig at se er de ved at skære så dybt, så vi kommer til at rykke ved fundamentet; altså at vi har fri og lige adgang til uddannelser. Jeg har en bekymring for, om vi faktisk kommer til at gå glip af en befolkning, som har et kompetenceniveau, der kan matche vores udfordringer. Med det her kommer vi til at afskære os fra muligheden for at lave kombinationsuddannelser og skifte fag, som kan være hensigtsmæssigt i ens karriere,” siger han.

[X]