Presse

"I den udstrækning, riget fattes penge, må man reducere antallet af ansatte og ikke trykke hele butikken i løn"

Politiken, Akademikernes formand, Erik Jylling

De offentlige chefer får for lidt i løn i forhold til
kollegerne på det private arbejdsmarked, mener Erik Jylling, formand for
Akademikerne. Det vil være hensigtsmæssigt at bruge åremålsaftaler lidt mindre,
end man gør i dag, erkender Erik Jylling. Til gengæld skal visse cheflønninger
så en tak i vejret.

I interviewet svarer Erik Jylling på spørgsmål om
rimeligheden af fratrædelsesgodtgørelsen og Akademikernes ansvar i den
sammenhæng.

"Regeringen og ministeren har nu engang et ansvar for at varetage
landets ve og vel på bedst mulig måde. Vi har i de faglige organisationer
ansvaret for at gøre det bedst mulige for vores medlemmer. Vi stiller til enhver
tid op til at forhandle hvad som helst, men vi gør det selvfølgelig ud fra en
præmis om at forbedre vilkårene og ikke forringe vilkårene. Vi har ikke haft
nogen konkrete forhandlinger om åremålsaftalen denne gang. Eller rettere: De
havde en masse krav. Vi havde en masse krav. Så finder man ud af, hvad der er
prioriteterne her," udtaler Erik Jylling.

Han bekræfter samtidig, at
Akademikerne meget gerne vil være med til at forhandle
fratrædelsesgodtgørelserne, da de er parate til at gøre noget bedre, når de øjner
en mulighed for det.

[X]