Presse

Humanister får også rigtigt arbejde

Weekend/1/Christian Kock, professor i retorik, Københavns Universitet/12.12.14 (14)

Diskussionen om ”dimensionering” kører nu på det politiske plan. Hvordan skal man udmønte Sofie Carsten Nielsens krav om at fjerne visse studiepladser og tilføje andre? Selv et nøgternt medie som DR Nyheder skrev om hendes udspil den 24. september: ”Både Dansk Industri og Dansk Erhverv er begejstrede for forslaget om at sløjfe de uddannelser, der ikke giver job”« Her tales om uddannelser der slet og ret ikke giver job. Ritzau skrev: ”slut med at tage brødløse uddannelser. regeringen vil skrue markant ned for uddannelser, der ikke fører til job.”

Ifølge AC’s sæsonkorrigerede statistik for august 2014 er den gennemsnitlige ledighed for hele AC 4,2 procent og for magistre 5,2 procent. Vildledningen har nok især fået medløb, fordi ministeren ikke har defineret ledighed ud fra den samlede bestand af kandidater i de forskellige fag, men ud fra et nyt, mystisk kriterium: ledigheden i 4.-7. kvartal efter kandidatgraden. Derved ser man for eksempel ikke, hvordan ledigheden falder i forskellige tempi for forskellige uddannelser. Ifølge mit eget fakultets to seneste kandidatundersøgelser fra 2007 og 2013 bliver humanistiske kandidaters match mellem uddannelse og job bedre fra første til andet job. Det er den modsatte tendens af den, ministeren postulerer.

[X]