Presse

Højtuddannede stiller krav til akutuddannelse

Altinget

Uddannelserne, som er en del af regeringens akutpakke, risikerer at ramme ved siden af de ledige højtuddannede. Det har fået akademikernes paraplyorganisation, Akademikernes Centralorganisation (AC), til at rejse en række krav til det lovforslag, som skal sikre uddannelse til de ledige, der er ved at falde ud af dagpengesystemet. "Der er ikke lagt op til, at private udbydere kan komme på banen. I første udkast står der, at det kun er offentlige uddannelser som er omfattet. Det mener vi ikke er nok," siger Jens Mølbach, sekretariatschef i Akademikernes Centralorganisation. Han forklarer, at mange i risikogruppen kun har studieerfaring fra job i den offentlige sektor, og det er nødvendigt at efteruddanne dem, så de i højere grad kan få job i det private erhvervsliv. Og det er vigtigt for AC, at for eksempel kurser i forretningsforståelse, der både udbydes som private og offentlige uddannelser, bliver en mulighed for de ledige. "Vi har evalueringer, der viser, at det er med til at flytte deres tænkesæt i forhold til job i private virksomheder," fortæller Jens Mølbach.

Lovforslaget har ifølge AC især fokus på de ledige med kortere eller ingen uddannelse, og Jens Mølbach mener, at det er vigtigt at få en så bred ordning som muligt. "Vi mener, at der skal være så stort et udbud som muligt, og vi kæmper mod de begrænsninger, der er i forslaget," siger han. Akademikernes Centralorganisation stiller ikke kun krav om bedre muligheder for private udbydere af uddannelser til de højtuddannede. 400 af de ledige akademikere er dimittender og har ikke den forudgående erhvervserfaring, som er et krav på en række master- og diplomuddannelser. "En del har ikke haft to års erhvervserfaring, og vi er begyndt at se de første dimittender blandt de udfaldstruede," siger Jens Mølbach. AC opfordrer regeringen til at indføre en generel dispensation på de kurser og masteruddannelser, som kræver to års erhvervserfaring.

 

[X]