Presse

Højtlønnede skoser uambitiøst dagpengesystem

Berl/2/ Af Rikke Brøndum og Laurits Harmer Lassen/08.10.14 (8).

Mange akademikere med høje lønninger vil fremover droppe dagpengesystemet, hvis ikke de får mere for deres forsikringspenge, lyder det fra deres fagforening og De Økonomiske Råd. ”Det er vigtigt for os, at vi har et dagpengesystem som både favner den ufaglærte og den højtuddannede. I dag er der en risiko for, at det ender med kun at blive et system for de svageste, fordi mange mellem- og højtlønnede kun får omkring halvdelen af deres løn dækket, hvis de mister deres arbejde,” siger Finn R. Larsen, formand for Akademikerne, der repræsenterer godt 325.000 højtuddannede.

Vismændene foreslår konkret at hæve satsen for alle med 25 procent i det første kvartal og så enten skære 10 procent i de øvrige kvartaler eller hæve bundskatten. Men det er politisk svært. I stedet kan man ifølge vismændene nøjes med alene at lade ledige, som har haft arbejde i to år og ni måneder i de seneste tre år, få de højere dagpenge. Akademikerne har endnu ikke lagt sig fast på en løsning til, hvordan den højere ydelse skal finansieres, men hælder overvejende til, at man skærer i dagpengesatsen sidst i ledighedsperioden for alle fremfor at lade bundskatten betale gildet. ”Vismændene foreslår flere modeller, og dem må vi se på. Vores udgangspunkt er, at vi skal indrette et nyt dagpengesystem, uden det koster det offentlige flere penge, ligesom dagpengekommissionen har fået til opgave,” siger Finn R. Larsen.

[X]