Presse

Helhedseftersyn på Danmarks jobkrise efterlyses

Debatindlæg af Erik Jylling, formand for AC, bragt i Altinget 21. januar 2013

Regeringen har inden for de seneste uger annonceret med en jobskabelsespakke og en revision af arbejdsmarkedspolitikken. Alle er sat i sving med at spille ind med initiativer, der skal kunne løfte beskæftigelsen her og nu.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) har været ude at erkende systemfejl og bekendtgjort et opgør med den samlede indsats for de ledige og virksomhedernes jobåbninger. Det giver en oplagt mulighed for, at der bliver lagt et handlingsorienteret helhedssyn på Danmarks økonomiske udfordringer.  Regeringen bør derfor i 2013 hæve blikket og få styr på, hvordan de vil reformere den samlede erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik. En plan for jobskabelse i den private sektor bør indtænke, hvordan de ledige dimittender bringes i spil. Virksomhederne tøver med at prøve nye folk, men højtuddannedes kompetencer er faktisk understøttende for vækst i små- og mellemstore virksomheder.

Vi skal styrke den såkaldte videnpilotordning og vi kan øge incitamentet til at prøve højtuddannet arbejdskraft ved at udvide skattekreditordningen for forskning og udviklingsaktiviteterne. Endelig er der et massivt behov for at styrke rammevilkårene for iværksætteri. Det er afgørende at få en konkret køreplan for, hvordan systemfejlene i beskæftigelsessystemet kan blive udbedret. Virksomhederne bruger ikke jobcentrene som rekrutteringskanal - der er behov for at genetablere tilliden mellem jobcentre og erhvervsliv. Dertil kommer kommunernes nuværende økonomiske incitament til at spekulere i aktiveringsredskaber frem for at tage udgangspunkt i den lediges behov. Vi må kassetænkningen til livs.

Det danske dagpengesystem skal moderniseres, så det kan tackle andre beskæftigelsesformer end den traditionelle lønmodtager. Endelig er der behov for en tydeligere ansvarsplacering i beskæftigelsessystemet. Der er god ræson i at regeringen sætter det lange lys på den økonomiske udvikling, men det er også vigtigt at den nuværende jobkrise ikke gøres til en kronisk depression. Derfor bør regeringen sætte ind med en samlet og velkoordineret plan på tværs af relevante politikområder for, hvordan vi får sat gang i beskæftigelsen. Vi er mange parter, der gerne vil levere inspiration til denne pligtopgave. Det skylder vi de unge nyuddannede og de ca. 200.000 der reelt står uden job.   

[X]