Presse

Giv understøttelse til jobmagere

Pol/2/Britta Thomsen og Ingrid Stage/15.12.13 (9)

I søndagens udgave af Politiken skriver Britta Thomsen, MEP
(S) og Ingrid Stage, formand for Akademikerne følgende. De arbejdsløse søger
lige nu job i en krisetid - men i stedet for at vente på, at nogen tilbyder dem
en fast ansættelse, vil mange gerne i gang med at arbejde på andre vilkår.
Samfundet har brug for flere iværksættere, og nu kan man så læse den dejlige
nyhed i Politiken søndag 1. december, at flere unge end tidligere finder det
attraktivt at blive iværksætter. Altså det, der kaldes at gå fra jobtager til
jobmager, og starte f.eks. som freelance for flere forskellige arbejdsgivere og
måske på længere sigt udvide forretningen og ansætte andre ledige. Forklaringen
på dette holdningsskifte er bl.a., at universiteterne sætter øget fokus på
iværksætteri, og at de unge nu ser de muligheder, der ligger i at starte for
sig selv på en anden måde. Ingen tvivl om, at arbejdsløsheden også spiller ind.
Mange ledige finder det mere hensigtsmæssigt at komme i gang med at arbejde end
bare skrive hundredevis af ansøgninger. Men hvorfor opretter flere ledige så
bare ikke en virksomhed, når det nu er så let i Danmark. Det handler om penge.
Som ledig er det nærmest umuligt at låne penge i banken, og dagpengesystemet er
baseret på en lønmodtagerlogik, der fuldstændig overser, at den ledige selv kan
skabe sit eget job. Dagpengereglerne foreskriver, at den ledige skal stå til
rådighed for arbejdsmarkedet, og derfor ligger den selvstændige jobskabelse
uden for rækkevidde. Man må gerne skabe sig et bierhverv efter kl. 17, men der
holder de potentielle kunder jo lukket. Vi møder mange ledige med de nødvendige
forudsætninger for at starte virksomhed. De har en solid uddannelsesbaggrund,
branchekendskab og erhvervserfaring. Nogle har til og med prøvet kræfter med at
være selvstændige i deres tidligere karriere. Med over 150.000 ledige skylder
vi samfundet og de ledige, at vi udnytter deres ressourcer

[X]