Presse

Fremtiden tilhører de små nye virksomheder

JyllandsPosten, 14. april 2013, Akademikernes formand, Erik Jylling

I lørdagens udgave af Jyllands-Posten skriver Erik Jylling,
formand for Akademikerne følgende. Omdrejningspunktet for regeringens
erhvervspolitik og forslag til, hvordan vi kan skabe vækst i Danmark, er en
sænkelse af selskabsskatten. Men at deltage i den internationale konkurrence
om, hvilket land der har den laveste selskabsskat, er ikke vejen til
jobskabende vækst - hverken på den korte eller lange bane. Danmark har hårdt
brug for en mere offensiv erhvervspolitik, hvor innovation og iværksætteri
vægtes lige så højt som målet om at sikre holdbare offentlige finanser.


I Danmark tegner mindre og nye virksomheder sig for knap 70 procent af den
samlede jobtilvækst. Dertil kommer, at de nye virksomheder bidrager til et
dynamisk erhvervsliv, idet de presser de eksisterende virksomheder til at være
på forkant og opretholde en konkurrencedygtig innovationsindsats. Samtidig står
den løbende udskiftning af virksomheder for 17 procent af den årlige
produktivitetsvækst i Danmark. Det betyder, at de helt nye små virksomheder
spiller en central rolle i udfoldelsen af job- og vækst potentialet i Danmark.


Hovedbarrieren for de mindre og nye virksomheders investeringslyst er ikke
selskabsskatten, men en vigende efterspørgsel på hjemmemarkedet samt
finansieringsproblemer som et resultat af bankernes manglen på alternative
finansieringsmuligheder. Akademikerne foreslår, at staten investerer i at
udvikle nye virksomheder, som i kraft af deres innovation, omstilling og
fornyelse kan bidrage med at genskabe væksten og skabe nye arbejdspladser.

 

 

[X]