Presse

Fra jobtager til jobskaber

Debatindlæg af Erik Jylling bragt i JP, 30.6.12 (19)

I disse dage arbejder regeringen med en ny national innovationsstrategi, hvor det handler om at øge innovationskapaciteten. Formanden for Akademikernes Centralorganisation, Erik Jylling, peger på, at en af måderne, hvorpå den danske innovationskapacitet kan øges, er ved at gøre op med lønmodtagerkulturen blandt kandidaterne fra universiteterne.

Der skal derimod arbejdes på at skærpe de studerendes interesse for at skabe deres eget job, eftersom de unge højtuddannede skal nemlig ikke længere regne med, at der står et job klar til dem, når de har færdiggjort studierne. Heldigvis øges iværksætterlysten hos de studerende, samtidig med at universiteterne er godt i gang med aktiviteter knyttet til entreprenørskab og iværksætteri. "Der er dog lang vej endnu, før der er tilbud til alle, og før innovationskulturen er integreret i uddannelserne," skriver AC's formand.

Han peger på, at der er brug for universiteter og undervisere, der systematisk fremmer innovationen, og ligeledes må universiteterne øge antallet af aktiviteter, hvor de studerende kan styrke deres evner for innovation og entreprenørskab. Desuden må der skabes mødesteder, hvor de studerende kan få direkte kontakt til virksomhedsrepræsentanter og fagfolk, der arbejder med innovation og iværksætteri.

Generelt skal virksomheder mere ind i undervisning og præsentere de studerende for virkelige problemer, foreslår Erik Jylling. Han påpeger, at det er en god samfundsinvestering, hvis de studerendes iværksætterkultur styrkes, men der er brug for en starthjælp, der skal gøre det muligt for de unge at komme i gang som iværksættere. "For den største udfordring er udslusningen til arbejdsmarkedet, hvor den innovative dimittend skal videre med at realisere sine idéer - og ikke ende i dagpengekøen," skriver Erik Jylling.

[X]