Presse

Formænd for 775.000 lønmodtagere støtter ny dansk model

Mandag Morgen/Martin Møller Boje Rasmussen/21.01.16

Tre af landets største lønmodtagerorganisationer, FTF, Djøf og AC, støtter op om ekspertgruppens konklusioner i rapporten “Den nye danske model: Fra velfærdsstat til velstandsstat”, som blev præsenteret tidligere i denne uge. De tre organisationer, som tilsammen repræsenterer 775.000 offentligt og privat ansatte, efterspørger større visioner i dansk politik samt en bredere og mere nuanceret debat om Danmarks konkurrenceevne. Og så udtrykker de bekymring for den kurs, Danmark på det seneste er slået ind på. “Vi må konstatere, at Lars Løkke Rasmussens ambitionsniveau ligger langt fra sin forgængers. Efter krisen er Danmark på mange måder trukket i den modsatte retning af det, vi ville med Danmark.” Bente Sorgenfrey, formand for FTF. Også formanden for Djøf, Lisa Herold Ferbing, kvitterer for Velstandsgruppens udspil, som hun fortolker som en klar og kvalificeret opfordring til at tænke længere og mere ambitiøst for Danmarks fremtid. ”Der er mere end nogensinde behov for strategisk og visionært politisk lederskab, der tør tænke længere for Danmark. Velstandsgruppens debatoplæg er et meget kvalificeret bud, der hæver ambitionsniveauet (…). Vi har uendeligt meget at vinde, hvis vi tænker længere for Danmark og vender kriserne til nye muligheder. Men der en bekymrende omsiggribende tendens til at se udefrakommende pres som trusler mod velfærd og vækst – og ikke bidrag,” siger Djøf-formanden. Samme bekymring udtrykker Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne (AC), der repræsenterer 325.000 privat og offentligt ansatte: ”Jeg er meget enig i, at Danmark har en unik konkurrencemodel, der skaber et stærkt samspil imellem arbejdsmarkedet, den frie og lige adgang til uddannelse, sundhed osv. Jeg tilslutter mig Velstandsgruppens anbefaling om, at vi skal bygge videre og udvikle den. For det er der behov for,” siger han. Formændene for FTF, Djøf og AC deler Velstandsgruppens efterlysning af forslag og initiativer, der kan bidrage til at styrke Danmarks velstand og konkurrenceevne frem mod 2025. Som led heri fremsætter de tilsammen i alt 17 konkrete forslag til initiativer og indsatsområder.

[X]