Presse

For meget privat

Week/1/Henrik Dørge/19.04.13 (5)

LO-forbund for offentligt ansatte sætter medlemsskabet af LO til debat. Hovedorganisationen anklages for at favorisere de privatansatte lønmodtagere, mens medarbejderne i det offentlige skal betale prisen for at skabe flere job i erhvervslivet. Det er opfattelsen af, at LO svigter de offentligt ansatte lønmodtagere og favoriserer de privatansatte, der danner bagtæppet.

Winnie Axelsen, som arbejder for HK Hovedstaden støder ofte på kritikken, når hun er ude blandt medlemmerne. Det begyndte, da den økonomiske krise førte til afskedigelser i kommunerne, hvor mere end 28.000 fuldtidsjob er forsvundet siden sommeren 2010, og hun pludselig skulle forsvare LO's dispositioner. "Vores medlemmer blev jo ramt af massefyringer på grund af den dårlige økonomi, men ingen kunne høre Harald Børsting gå ud og kritisere de voldsomme nedskæringer. Og så begyndte medlemmerne at spørge: Hvor er LO henne," fortæller Winnie Axelsen.

HK kommunal flirter ganske vist med tanken om at søge ind i FTF, hvor medlemmerne typisk har en mellemlang uddannelse på tre-fire år, men det er langtfra sikkert, at FTF overhovedet vil have de kommunale HK'ere med. Selv har Finansforbundet, som organiserer stadigt flere akademikere, undersøgt mulighederne for at skifte til den tredje hovedorganisation AC. Men her har Djøf haft reservationer. Det store AC-forbund mener, at det bør organisere bankernes jurister og økonomer.

Skal FTF-formand Bente Sorgenfrey vælge en alliancepartner, foretrækker hun akademikernes hovedorganisation: "Det vil være mere naturligt for os, fordi vi i vores uddannelser nærmer os AC", siger hun. Som eliten blandt lønmodtagerne er de højtuddannede i hovedorganisationen Akademikerne bare ikke interesserede i at gå sammen med FTF. Ifølge AC-formand Erik Jylling vil for eksempel gymnasielærernes og lægernes identitet og faglige selvforståelse "simpelthen drukne", hvis de pludselig skulle være i samme hovedorganisation som folkeskolelærerne og sygeplejerskerne, som der er langt flere af. Erik Jylling medgiver, at der også er en anden årsag. "Lægerne mener jo, at deres gennemsnitsløn så alt andet lige vil blive trukket ned, og det samme mener gymnasielærerne. Så det er også vigtigt medvirkende".

[X]