Presse

Flere tager arbejdet med på ferie

Ugebrevet A4/Allan Larsen og Michael Bræmer/04.07.13

 

Hver tredje dansker tjekker arbejdsmails i ferien - og mere
end hver tredje bliver forstyrret af arbejdet i ferien. Stressekspert advarer
om, at hjernen bør holde fri i ferien, og at vi sjældent er så uundværlige på
jobber, som vi selv tror. Både fagbevægelse og arbejdsgivere opfordrer til, at
vi sørger for at holde fri. "Det er dårlig stil over for dig selv, fordi du
slapper ikke af, og kommer der en mail, hvor du synes, du bør reagere, er du
pludselig på arbejde igen. Noget af det, ferien gør, når du kobler helt af, er,
at du får brugt andre dele af hjernen, og det har hjernen godt af. Så formålet
med ferien bliver spoleret," siger Bo Netterstrøm, stressekspert og
seniorforsker på Bispebjerg Hospital i København. Sammenligner man ansatte i
den offentlige sektor med privatansatte, ses det, at ansatte i begge sektorer
tjekker deres arbejdsmail lige meget. Det gør knap hver tredje. Omvendt er
offentligt ansatte flittigere til at læse rapporter og fagbøger, som er
relevante for arbejdet. Det gør 18 procent af de offentligt ansatte, mens det
kun er syv procent af de privatansatte. Til gengæld er 35 procent af de
privatansatte til rådighed på mobilen i ferien mod 13 procent af de offentligt
ansatte.

Begge medarbejdertyper overgås dog af de selvstændige, der i stor stil
knokler i ferien. Den nye formand for hovedorganisationen Akademikerne, Ingrid
Stage, er bekymret over udviklingen. "Vi har et stigende problem inden for
vores medlemsgruppe, videnarbejdere, med at få adskilt arbejde og andet liv, og
det er noget, vi har stærkt fokus på. Videnarbejdere, der har et fleksibelt
arbejde og en stor del selvledelse, skal huske at koble af. Ellers bliver
presset for stort, og vi får alt for mange, der går ned med stress," siger hun.
Ingrid Stage vurderer også, at vi selv er med til at stresse os ved at være
online på ferien. Ifølge hendes oplysninger er det i hvert fald ret sjældent,
at arbejdsgiveren udstikker et decideret pålæg om, at medarbejderne skal være
til at få fat i i ferien. "Det er et fælles ansvar, men en gang imellem skal
ledelsen huske at sige til medarbejderne, at nu skal de huske at koble af. Hvis
vi ikke tager hånd om dette, ved vi, at der er en stress-epidemi på vej. Så det
er noget, vi bør være uhyre opmærksomme på," siger Ingrid Stage, og fortsætter:
"Hvis det er en del af kulturen, at det forventes, at man altid er på, er det
kammet over."

[X]