Presse

Fagforbund endt i intern lønstrid

Berl/2. sektion/Rikke Brøndum/05.12.12 (10)

Akademikerne og LO-grupperne er røget i totterne på hinanden på spørgsmålet om, hvordan de skal fordele de sparsomme lønkroner ved overenskomstforhandlingerne. LOs medlemmer vil ikke iværksætte en sympatikonflikt og sætte deres egen overenskomst på spil for at forsvare lærernes arbejdstidsaftale, for det er en udbredt opfattelse især blandt de lavtlønnede, at lærerne har særdeles lukrative arbejdsvilkår, som det kun vil være helt fair, at de giver afkald på i en krisetid.

Konflikten gælder ikke kun forholdet mellem lærerne og de lavtlønnede forbund. Mens LO-gruppen kræver, at de lavtlønnede får mere i lønstigninger end de øvrige grupper, fastholder de offentligt ansatte akademikere, at de ønsker hele beløbet afsat til generelle lønstigninger, sådan så lønfordelingen fortsætter som nu. Det får FOAs formand, Dennis Kristensen, til at betvivle hvorvidt der ønskes en "solidarisk lønpolitik" og hvorvidt der er brug for et forhandlingsfællesskab, eller om der skal forhandles hver for sig med kommunerne.

Forhandlingsfællesskabet KTO - der forhandler for cirka 500.000 offentligt ansatte - mødes i eftermiddag i et forsøg på at blive enige. Akademikernes topforhandler Erik Jylling, der repræsenterer bl.a. Djøf'erne i kommunerne, vil ikke udtale sig definitivt om de generelle krav, før mødet har fundet sted. "Men i en krisetid, hvor alle er pressede, og vi får svært ved at sikre reallønnen, mener vi, at udgangspunktet må være generelle lønstigninger," siger han.

Arbejdsmarkedsforsker Mikkel Mailand vurderer, at det vil sætte store ar i fagforeningernes forhandlingsfællesskab (KTO) på længere sigt, hvis der ikke bliver enighed om fordelingen af kronerne.

[X]