Presse

Fagbosser: Akutpakke er ikke nok

JP/Marchen Neel Gjertsen & Christine Cordsen, 31.8.12 (4)

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) skal i dag mødes med arbejdsmarkedets parter for at aftale en akutpakke, der skal hjælpe de ledige, der står til at miste retten til dagpenge efter nytår.

Hovedpunkterne i regeringens udspil til akutpakken går bl.a. på forbedrede muligheder for jobrotation, mulighed for en personlig jobformidler, og i 2012 og 2013 afsættes der 332 mio. kr. til en særlig indsats for de langtidsledige. Flere fagforeningsmænd fastslår dog, at akutpakken ikke er nok til at løse problemet for de langtidsledige, som er kommet i klemme på grund af forkortelsen af dagpengeperioden til to år.

Erik Jylling, formand for Akademikernes Centralorganisation (AC), kalder akutpakken for "brandslukning". "Det er fornuftige initiativer, som det er svært at være imod. Men det forhindrer ikke, at den samme situation kan opstå igen med en stor gruppe, der er i fare for at ryge ud over dagpengegrænsen," siger Erik Jylling. "Der skal mere til for at forebygge nye brande. Vi mangler nogle mere langsigtede og forebyggende initiativer. Altså simpelt hen at der kommer gang i jobskabelsen," siger AC-formanden. Han efterlyser, at regeringen tager flere initiativer til at skabe nye job i den private sektor og forbedre danske virksomheders konkurrencevilkår.

Akutpakken får ikke fagbevægelsen til at nedtone deres krav om, at det igen skal være muligt at genoptjene retten til dagpenge med 26 ugers arbejde. "Regeringen kan ikke løse problemet uden også at se på reglerne for genoptjening," siger FOA-formand Dennis Kristensen. "For hvis man blot sætter gang i kortvarig jobrotation, hvorefter folk ender i ledighedskøen igen, så er vi lige vidt," fastslår han.   

[X]