Presse

Få højtuddannede får job i små virksomheder

Berlingske(Business)/Tine Gjeldsted Østergaard 17.10.12 (14)

I Akademikerkampagnens database står 2.500 højtuddannede klar til at arbejde i en lille eller mellemstor virksomhed, men kun få virksomheder er parate til at ansætte de ledige akademikere.

Højtuddannede har ry for at sidde fast i storbyen og for kun at ville arbejde i de store virksomheder. Denne kritik af højtuddannede kommer ikke bag på arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg universitet, der dog mener, at den er forkert. "For en akademiker er det alfa og omega at få et godt job, der kan give status og identitet. Derfor er mange akademikere langt mere mobile end folk med en kort eller mellemlang uddannelse, som ikke i lige så høj grad lader sig definere af deres arbejde.

Derudover har den høje dimittendledighed øget lysten yderligere til at flytte til provinsen for at arbejde", siger Henning Jørgensen. Problemet er bare, at de små og mellemstore virksomheder ikke er klar til at tage imod de ledige akademikere. Siden maj 2012 har Akademikerkampagnens konsulenter besøgt 1.900 virksomheder, og resultatet fra de 828 virksomheder, der er indberettet fra, viser, at der kun er skabt 29 regulære ansættelser og 10 virksomhedspraktikker. Samtidig er der gang i 171 processor, som forhåbentligt fører til et match, "Det er en lidt langsommelig proces, fordi de virksomheder vi er i kontakt med, ikke er vant til at bruge akademikere og er afhængige af, at de funder den helt rigtige kandidat," siger Louise Bruun Rosenbaum, konsulent hos Akademikernes Centralorganisation.

Billedet ændrer dog ikke på, at 55 pct. af virksomhederne endnu ikke er klar til at ansætte en akademiker, mens 20 pct. slet ikke er interesseret i at få en akademiker ind i virksomheden. For at sætte fut i ansættelserne sender Akademikerkampagnen jævnligt busser af sted med ledige akademikere, som skal besøge nogle udvalgte små og mellemstore virksomheder. "Busturerne giver et positivt udbytte for både virksomheder og jobsøgende. Kandidaterne får lejlighed til at præsentere sig for nogle virksomheder, som ellers ikke ville have kaldt dem til samtale, og virksomhederne opdager, at kandidaterne har noget at byde på", siger Louise Bruun Rosenbaum. I 2012-13 vil Akademikerkampagnen sende busser med ledige ud til 9.000 virksomheder.

[X]