Presse

EU vil lempe regler i små virksomheder

Pol/1/Thomas Flensburg/11.11.13 (9)

Medarbejdere i små og mindre virksomheder skal ikke have
samme arbejdsmiljøregler, hvis EU-kommissionen får sin vilje. Det skal være
nemmere at drive mikrovirksomheder i Europa lyder budskabet i en ny
vækststrategi, 'Refit', hvor EU-kommissionen lægger op til at sætte yderligere
skub i lettelserne af reglerne for arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed på de små
og mellemstore arbejdspladser. Reglerne skal helt væk for mikrovirksomheder med
under 10 ansatte, så de for eksempel ikke skal have apv'er, som er vurderinger
af arbejdsmiljøet på en arbejdsplads, og reglerne skal lempes for virksomheder
med mindre end 250 ansatte. Forslagene har fået fagbevægelsen på mærkerne. "Det
er grundlæggende forkert, at nogle medarbejdere ikke er beskyttet af arbejdsmiljøregler,
fordi de arbejder i en mindre virksomhed, mens andre er beskyttet af et
regelsæt. Det er ikke mindre farligt at arbejde for en lille virksomhed end en
stor. Tværtimod har mange store virksomheder sat arbejdsmiljøet i system og har
mere fokus på et godt arbejdsmiljø," siger fromand Bente Sorgenfrey fra
hovedorganisationen FTF, der i dag (mandag red.) mødes til konference om
deregulering med de to andre hovedorganisationer LO og Akademikerne. "Det er
helt forkert at forsøge at komme ud af krisen ved at svække sundhed og
sikkerhed på arbejdspladserne," siger Bente Sorgenfrey. De europæiske
arbejdsgivere har i en række undersøgelser klaget over, at reglerne for
arbejdsmiljø og lovgivning om arbejdstid var en "byrde" for dem, men Dansk
Arbejdsgiverforening (DA) er ikke at finde i dette kor. "Reglerne skal
selvfølgelig være sådan, at også små og mellemstore virksomheder kan håndtere
dem, men virksomhedernes størrelse skal ikke være afgørende for
arbejdsmiljøregler, sundhed og sikkerhed for medarbejderne," siger
underdirektør Niels C. Trampe, DA, der ikke frygter, at EU-kommissionen kommer
igennem med deres ideer.

[X]