Presse

Er Dansk Metal rustet til fremtiden?

JP/1/Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne/12.01.16 (19)

Fremtiden er altid svær at spå om, og usikkerheden omkring virksomhedernes behov og markeder om 15 år er enorm. For at sætte 15 år i perspektiv, så lad mig minde om, at den første iPhone først så dagens lys i 2007. Smartphonen har altså på bare otte år skabt enorme forandringer i vores kommunikation og forretningsmuligheder og ændret behovet for arbejdskraft. Som eksempel havde Kodak i 2000 over 100.000 ansatte. 12 år efter var virksomheden gået konkurs. Udkonkurreret af digitale fotos og tjenester som Instagram. Man skal derfor være varsom med at konkludere så håndfast på prognoserne, som Dansk Metals formand, Claus Jensen, gør i sin kronik i Jyllands-Posten 5/1. Navnlig når politikerne som bekendt allerede har besluttet at reducere optaget på de akademiske uddannelser med op til 30 pct. Men selvfølgelig skal vi have bedre erhvervsuddannelser og flere faglærte, som Claus Jensen argumenterer for. Men han er helt galt afmarcheret, når han mener, at det skal være på bekostning af de videregående uddannelser. For løsningen – som Claus jo i øvrigt også selv bemærker – er ”naturligvis ikke, at vi skal uddanne mindre. For at fastholde danske arbejdspladser kommer vi helt uundgåeligt til at uddanne mere.” Hvis vi skal sikre fortsat velfærd og velstand i fremtiden, er det gennem viden og kundskaber, og her er vi hinandens forudsætninger. Det har aldrig været en vinderstrategi at sige, at vi skal uddanne os mindre. Vi skal hele tiden blive dygtigere og lade vores fagligheder komme i spil i fællesskab. Det er viden og faglighed, der sikrer de gode idéer, de gode løsninger, de gode og bæredygtige virksomheder og de arbejdspladser, som vi alle er interesserede i. Så i stedet for at ønske besparelser på de videregående uddannelser burde Dansk Metal rette opmærksomheden mod de mange ufaglærte. Det er her, Danmarks udfordring ligger. Udviklingen på arbejdsmarkedet peger alt andet lige mod flere videnstunge job end det modsatte. Så lad os nu i fællesskab finde løsninger, der kan sikre, at ufaglærte bliver løftet til faglærte. Sammen skal vi kæmpe for at sikre en høj kvalitet af vores uddannelser. Og det gælder alle uddannelser. Vi må gøre op med grønthøsteren, for uanset hvad fremtiden byder på af forandringer for erhvervslivet, så er der ingen virksomheder, der kan bruge halvdårligt uddannede medarbejdere med rustne kompetencer.

[X]