Presse

Enerådige chefer giver stress

Jobcenter.dk/Lene Wessel/01.12.15 (http://karriere.jobfinder.dk/artikel/eneraadige-chefer-giver-stress-3891)

Cheferne i de statslige styrelser, som i denne tid forbereder udflytning og omorganisering, bør inddrage medarbejderne i videst muligt omfang. I hvert fald hvis de vi undgå, at folk går ned med stress. Enerådige chefer påvirker nemlig det psykiske arbejdsmiljø negativt. Det fremgår af en ny undersøgelse af, hvordan forandringer på arbejdspladsen påvirker det psykiske arbejdsmiljø. Knap 28.000 medlemmer fra 25 organisationer i Akademikerne har svaret, herunder 6.500 medlemmer af Ingeniørforeningen. Når det gælder omorganiseringer og andre forandringer på arbejdspladsen er resultatet af undersøgelsen uomtvisteligt. De arbejdspladser, hvor medarbejderne bliver inddraget, føler i langt højere grad, at de har et godt psykisk arbejdsmiljø. Blandt dem, der ofte eller altid bliver inddraget, når noget skal forandres på arbejdspladsen, tilkendegiver ni ud af ti således, at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø. Blandt dem, der ’aldrig eller sjældent’ får lov at komme med indspark, er det kun fire ud af ti, der føler, at arbejdsmiljøet er godt. Formand for Ansattes Råd i Ingeniørforeningen, Morten Thiessen, mener, at det psykiske arbejdsmiljø bør have et prioriteret fokus på linje med budgetter, målsætninger og produktudvikling: ”Når medarbejderne oplever, at alting dikteres oppefra og ned, og omorganiseringer og forandringer får en mislyd af ’take it or leave it’, så virker det direkte kontraproduktivt, og det psykiske arbejdsmiljø bliver den store taber. Det ved den gode leder, og han eller hun vil også sørge for at inddrage og lytte til sine medarbejdere, når der sker væsentlige forandringer på arbejdspladsen,” siger Morten Thiessen. Undersøgelsen blev foretaget i august-september sidste år, men den bebudede flytning af de 3.900 statslige arbejdspladser fra København gør resultaterne ekstra aktuelle og bør give stof til at eftertanke. Dataindsamlingen er foregået via et elektronisk spørgeskema på internettet.

[X]