Presse

En dråbe i havet

Pol/2/Peter Grods Hansen, næstformand, Dansk Magisterforening/30.08.13 (7)

Regeringen budgetterer med en stigning på 0,4 pct. i de
offentlige budgetter, hvilket skaber 2000 offentlige arbejdspladser. Men ifølge
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er der de sidste tre år sket et fald i
offentlige stillinger på 16.600. Der bør sættes målrettet ind for at skabe job
til de mange ledige dimittender. Det er god samfundsøkonomi at ansætte
dimittender, blandt andet i små og mellemstore virksomheder. Det kan blandt
andet ske ved at fortsætte Akademikerkampagnen, der matcher ledige akademikere med
virksomhedernes behov. Det skaber vækst og job til dimittenderne, der samtidig
sikres en tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet.


 

[X]