Presse

Drop debat om ’varme og kolde hænder’

Pol/2/Erik Jylling/09.05.13 (9)

Kommuner og regioner følger en generel tendens i samfundet, hvor ansættelse af højtuddannet arbejdskraft er blevet mere og mere almindelig i kraft af en ændret uddannelsessammensætning i befolkningen med flere akademikere de sidste år. Den aktuelle udvikling vidner om, at forandringerne i det kommunale og regionale landskab er blevet fulgt af et øget behov for professionalisering af både administrationen og driften.

En afgørende forudsætning for effektiviteten af denne indsats er, at den ikke har ført til øget opbygning af bureaukrati i opgaveløsningen.

Faktum er, at mulighederne for udvikling af kvalitet i den offentlige sektor er under pres i disse år. Og kvalitet hænger sammen med mulighederne for effektiv drift. En debat om en effektiv indretning af den offentlige sektor bør ikke reduceres til et spørgsmål om 'varme og kolde hænder'.

De krav, der i dag stilles til arbejdsopgaver og organisationer, kræver et konstant udviklingsarbejde, der bedst sker i samarbejde med specialister/eksperter. Det er en ledelsesmæssig opgave, at sørge for muligheden for, at arbejdet ikke kommer til at foregå i administrative eller faglige siloer, så de 'kolde og varme hænder' i samarbejde kan levere de løsninger, der er brug for i en moderne offentlig sektor.  

[X]