Presse

DI, DE og DJØF: genopliv Akademikerkampagnen

JP/1/Jesper Jakobsen/20.03.14 (9)

Hvordan forvandler man en gruppe arbejdsløse akademikere til en gevinst for små og mellemstore virksomheder? Eksempelvis ved at sætte dem i en bus og køre dem fra Aarhus til Lemvig, hvor de kan møde det lokale erhvervsliv ansigt til ansigt.

Omtrent sådan lød opskriften i "Akademikerkampagnen", en netværkskampagne mellem virksomheder og akademikere, der skabte i omegnen af 2.000 jobåbninger i 2012 og 2013. Mange af disse job blev skabt i brancher og virksomheder, der ikke typisk ansætter akademikere, og jobåbninger opstod over det meste af landet.

De offentlige udgifter i forbindelse med kampagnen løb på godt 5 mio. kr., og med den relativt beskedne udgift in mente, ærgrer det danske erhvervslivs interesseorganisationer sig over, at der ikke blev fundet midler til kampagnen i finansloven i 2014: "Det var en gåde for os, at man afskaffede ordningen ved årsskiftet. Det var et spørgsmål om meget få penge, som faktisk kunne flytte en hel del. Ordningen var god til at få akademikere ud i virksomheder, hvor der ikke var tradition for det, og på en måde var kampagnen med til at skabe et arbejdsmarked for akademikere, hvor vi ikke havde set det før", siger underdirektør i Dansk Industri, Charlotte Rønhof. Også hos Dansk Erhverv ærgrer man sig over, at man fra politisk hold ikke så grund til at bevare Akademikerkampagnen.

Hos Akademikernes Centralorganisation og Danske Studerendes Fællesråd opfordrer man politikerne til at genoptage Akademikerkampagnen eller til at gøre et lignende tiltag til en del af den samlede beskæftigelsesindsats. I DJØF bifalder direktør Lisa Herold Ferbing den idé, idet hun mener, at området rummer et uforløst potentiale. "Kampagnen var et konkret instrument til at bekæmpe ledighed, og derfor er det ærgerligt, at man ikke fandt midler til den. Ifølge analyser, som vi har foretaget med Håndværkerrådet, kan der skabes et sted mellem 7.000 og 40.000 ved denne slags initiativer," siger hun.

Ifølge Socialdemokraternes beskæftigelsesordfører, Leif Lahn, har regeringen et ønske om at styrke indsatsen for de faglærte og ufaglærte arbejdere, og derfor var det ikke muligt at finde midler til at fortsætte Akademikerkampagnen i 2014. "Der er afgjort tale om et godt projekt, men jeg kan ikke svare på, hvilken rolle kampagnen kan spille i beskæftigelsesindsatsen fremover", siger Leif Lahn. 

[X]