Presse

Det akademiske snobberi er gået amok

Pol/2/Per Michael Jespersen

Regeringen er besat af at få flere unge ind på universiteterne. Men det fører til spild og
øget ulighed. Hele 27 procent af de skoleelever, der gik ud af 9. klasse i 2011,
forventes at tage en akademisk uddannelse. Og der er der ikke arbejde til,
sagde formanden for Akademikerne, Erik Jylling forleden her i avisen. Vi taler
om uddannelsesinflation! Vi ser bagsiden af den ellers sympatiske ambition om,
at "den unge generation skal være den bedst uddannede nogensinde", som
statsministeren har formuleret det. Sagen er, at vi skaber problemer for os
selv, for samfundet vil mangle kvalificeret arbejdskraft andre steder end i
toppen af pyramiden. Og her er muligheden for at bryde med social arv via
uddannelse ikke glemt. Satsningen på uddannelse har ikke skabt mere lighed.
Uddannelsesmilliarderne har snarere befæstet uligheden i samfundet.
Ressourcerne skal omfordeles til erhvervsskolerne. Vi bør indrette systemet
sådan, at man typisk tager en grunduddannelse som ung og bygger videre på den
senere i livet. Det vil give mennesker fra alle sociale lag mulighed for at
rykke sig uddannelsesmæssigt. Denne model vil også modvirke overkvalificering.

[X]