Presse

Debatindlæg: Vækst via intellektuel ejendomsret

JP/1/Finn R. Larsen, formand Akademikerne og Morten Rosenmeier, professor, formand Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde under Akademikerne/22.04.14 (24).

13/4 bragte Jyllands-Posten to artikler, der på overfladen intet har med hinanden at gøre, men som alligevel er tæt forbundne. Den ene artikel handlede om, at forskere ifølge Styrelsen for Forskning og Innovation skal blive bedre til at lave patenter- bare opfindelser, og de skal bruge mere tid på kontakt til erhvervslivet og på at gøre de studerende mere innovative.

Den anden artikel handlede om import af kopier af danske møbel- og designklassikere fra England, hvor der verserer retssager om, hvorvidt det er lovligt eller i strid med ophavsretten. Problemet er, at møblerne ikke længere beskyttes i England, mens der i Danmark (og de fleste andre lande) gælder en beskyttelsestid på 70 år efter ophavsmandens død.

Hvad er forbindelsen? Jo, både patenter og ophavsrettigheder er en del af det, der kaldes IP, som er forkortelsen på engelsk for intellektuel ejendomsret. Begge artikler berører i virkeligheden spørgsmålet om, hvordan vi kan skabe mere vækst og beskæftigelse i samfundet via IP. Nye innovative produkter, der via et patent giver eneret til opfinderen og virksomheden, skaber forøget salg; flere patenter, mere vækst. Udvikling af nye produkter På samme måde kan danske møbel- og designfirmaer og de designere, der står bag, skaffe indtægter, der kan bruges til udvikling af nye kreative produkter i det omfang, forbrugerne køber originalprodukterne og ikke kopiprodukterne.

I efteråret offentliggjorde Patent- og Varemærkestyrelsen tal, der viser, at såkaldte IP- intensive erhvervssektorer tegner sig for hele 26 pct. af EU’s beskæftigelse og 39 pct. af den økonomiske aktivitet i form af BNP. Der er derfor al mulig grund til at fremme forskernes patenter og designindustriens ophavsrettigheder. Det er de gode og kreative ideer, vi skal leve af i fremtiden. Det er enerne, dvs. opfinderne og designerne, der er hjernerne bag skabelse af disse produkter såsom den ikoniske Børge Mogensen, der kunne være fyldt 100 år netop søndag 13/4.

[X]