Presse

Debat: Trepart skal hjælpe med vækst

JP/1/Lars Qvistgaard, formand, Akademikerne/14.04.16 (27)

Trepartsforhandlingerne står for døren. Der bliver masser af udfordringer at tage fat på for regeringen og arbejdsmarkedets parter for at sikre tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i Danmark fremover. Skal vi fortsat have velfærd og velstand, og skal vi sikre en stærk produktion i Danmark, må vi fremme udviklingen af virksomheder, der klarer sig godt i den globale konkurrence. Akademikere skaber med deres viden og faglighed værdi i det private erhvervsliv. Vi ser allerede, at akademikere spiller en afgørende rolle i danske produktionsvirksomheder. Den vil ikke blive mindre i fremtiden med den globale konkurrence og stigende fokus på udvikling og innovation. Erhvervslivet har brug for medarbejdere med højt specialiserede kompetencer for at vokse og udvikle sig. Hovedudfordringen i trepartsforhandlingerne bliver derfor at hjælpe dansk erhvervsliv og hele Produktionsdanmark med at få mere viden ud i virksomhederne. Inden for de seneste år er virksomhedernes efterspørgsel på akademikere kun vokset. Den globale og teknologiske udvikling har øget virksomhedernes behov for højt specialiserede kompetencer, hvilket har gjort investeringen i at uddanne langt flere akademikere i Danmark til en succeshistorie. Selv om der de seneste 20 år er kommet godt 100.000 flere akademikere ud på arbejdsmarkedet, ligger den generelle ledighed for akademikere lavere end ledigheden på det samlede arbejdsmarked. Ligesom ledigheden for akademikere i den samme periode kun er gået nedad. Nye tal fra AE-rådet viser, at 96 pct. af alle akademikere er i akademikerjob. Virksomhedernes behov for arbejdskraft i fremtiden peger mod flere videnstunge job. Et væsentligt sigte for de kommende trepartsforhandlinger bør derfor være at satse på, at der skabes muligheder for mere uddannelse i Danmark. Vi skal have et stærkere uddannelsessystem for alle grupper. Et uddannelsesløft, der sikrer, at arbejdskraften får de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger også i fremtiden, kræver en revitalisering af hele voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet. Ligesom andre grupper på arbejdsmarkedet har akademikere også brug for livslang læring. Investeringen i akademisk arbejdskraft er ikke kun en fordel for virksomhederne. Det kan i høj grad også betale sig for samfundet. Hver akademiker bidrager i gennemsnit med 14,6 mio. kr. til samfundet over et arbejdsliv. Samtidig viser undersøgelser, at lykkes det Danmark at komme i top-5 inden for OECD, når det gælder andelen af højtuddannede i den private sektor, vil det løfte vores bnp med 20 mia. kr. Dansk erhvervsliv har brug for løsninger, der fremmer et videnløft i virksomhederne. Det skal regeringen og arbejdsmarkedets parter kunne levere.

[X]