Presse

Debat: Træd i karakter, finansminister

Pol/2/Lars Qvistgaard, formand, Akademikerne, Sara Gundelach Vergo, formand, Djøf Offentlig, m.fl./18.11.16 (8) Læs også: Statsansatte: Arbejdsgivere hugger vores fridage Pol/1/Michael Olsen/18.11.16 (5)

Offentlige ansatte i staten er under beskydning af de statslige arbejdsgivere. Topledelsen i Social- og Indenrigsministeriet har for nylig skrottet de ansattes fridage juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag uden kompensation. Det samme er sket inden for Skatteministeriets område. Arbejdsvilkårene forringes uden hensyntagen til hverken konsekvenserne for de ansatte, de gængse spilleregler for ordentlig arbejdsgiveradfærd – eller den danske forhandlingsmodel, hvor ændringer af løn- og vilkår aftales mellem parterne. Finansministeren har ansvaret for arbejdsgiverne i staten, og nu må han få styr på sine tropper. Lige nu har arbejdsgiverne set sig blinde på, at fridagene juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag er et udtryk for, at de ansatte er forkælede. Men ansatte i den private sektor har flere steder samme vilkår. Fridagene har været fast praksis i generationer og er dermed blevet en del af overenskomsten mellem arbejdsgivere og ansatte. Igennem forhandlinger og aftaler sikrer vi gode og effektive arbejdspladser. På den måde har vi skabt en velfungerende offentlig sektor, som er en vigtig forudsætning for en stærk privat sektor. Det gode samarbejde må ikke sættes over styr. Det er hverken i arbejdsgivernes, lønmodtagernes – eller Danmarks – interesse.

[X]