Presse

Debat: SU-forslag er godt for væksten

JP/1/Mads Lundby Hansen, cheføkonom Cepos, Jørgen Sloth Bjerre Hansen, chefkonsulent Cepos/29.08.16 (21)

Vores forslag har fået Lars Qvistgaard (LQ), formand for fagforeningen Akademikerne, til at fare i blækhuset i Jyllands-Posten 20/8. Han kritiserer forslaget for at være ”generationstyveri” samt ”et grundlæggende opgør med den frie og lige adgang til uddannelse”. LQ anfører, at forslaget skulle være ”et opgør med den generationskontrakt, der er fundament for vores velfærdssamfund”. Når man ser på indkomsten over hele livet, så er SU til personer med en lang videregående uddannelse faktisk med til at øge indkomstuligheden. Det skyldes, at kandidatstuderende typisk opnår en høj løn, når de kommer ud på arbejdsmarkedet. Dvs. at det er omfordeling til personer med høje indkomster. Og det var vel ikke det, der var idéen med velfærdssamfundet? Vi har forståelse for, at Akademikerne vil pleje deres kommende medlemmers interesser – det er helt legitimt. Vi anfører blot, at hvis man har et lidt bredere perspektiv, så er det svært at få øje på de samfundsgavnlige effekter af SU’en. Eksempelvis konkluderede Produktivitetskommissionen, at ”SU koster 20 mia. kr. årligt, og meget tyder på, at høj SU kun i meget begrænset omfang har bidraget til at give flere en uddannelse, mindsket social ulighed eller sikret, at unge ikke tager erhvervsarbejde ved siden af studierne.”

[X]