Presse

Debat: SU’en giver social mobilitet

Pol/2/Lars Qvistgaard, formand, Akademikerne og Bente Sorgenfrey, formand, FTF/09.03.16 (8)

Efter regeringens voldsomme finanslovsbesparelser for de videregående uddannelser er krybben tom og hestene bides. Den nye virkelighed har fristet visse rektorer og bestyrelsesformænd fra universiteter og professionshøjskoler til at foreslå at flytte penge fra de studerendes SU til uddannelserne. Forslagsstillerne til SU-forringelser kalder det nødvendighedens politik. Men det ulykkelige er, at der er så meget mere på spil end det at flytte penge fra et område til et andet. For forslagsstillerne synes at glemme, at SU’en har til hensigt at sikre, at alle med evner og motivation i dette land skal have lige adgang til at tage en videregående uddannelse – uafhængigt
af økonomisk formåen. Fri og lige adgang til uddannelse udgør sammen med SU’en et væsentligt element i den danske velfærdsmodel. Det er også afgørende for, at Danmark bliver det videnssamfund, som skåltalerne lovpriser. SU-debatten drejer sig – ligesom debatten om f.eks. et velfungerende sundhedsvæsen – om noget meget større, nemlig hvilken type samfund vi ønsker. SU og gratisprincippet bygger på velfærdssamfundets idé om en samfundskontrakt mellem generationerne, hvor forældregenerationen, via skatten, betaler for, at den yngre generation kan tage en uddannelse. Og som tilsvarende, når denne generation er færdiguddannet, betaler til den kommende generations uddannelse. Så kære institutionsfolk, tænk jer om, inden I foreslår SU-forringelser. Vi er enige med jer i, at uddannelserne er underfinansierede, og vi er enige i, at der er brug for at skaffe den nødvendige økonomi til uddannelser med kvalitet. Men det er og bliver en falsk præmis, at nye penge til uddannelse skal findes i SU’en til de studerende. Vi ville vel heller ikke forlange, at sundhedsydelser skal betales af de syge?

[X]