Presse

Debat: Planlægger ministeriet en paladsrevolution på uni?

Berl/1/Lars Qvistgaard, formand, Akademikerne/29.09.16 (28-29)

Hvilke universiteter retter man blikket mod, hvis man vil hente inspiration til et styringseftersyn af universitetssektoren? Kigger man mod vest mod excellente universiteter som Cambridge, Harvard og Stanford? Eller skuer man tilbage i tiden, mod østeuropæiske universiteter fra før Murens fald? Indrømmet, det er et retorisk spørgsmål, hvor svaret (burde) give sig selv. Men læser man konsulent firmaet Nextpuzzles rapport, der er lavet på bestilling af Uddannelsesministeriet som grundlag for et bebudet styringseftersyn af universiteterne, er svaret alligevel overraskende. Og dybt foruroligende. I rapporten kan man læse, at ”der er behov for at styrke statens ejer-rolle for at sikre, at bestyrelserne tager ansvar for institutionernes samfundsmæssige forpligtelser i forhold til de politiske målsætninger”. Rapporten anbefaler altså et opgør med universiteternes selvstyre for i stedet at gøre dem til statsinstitutioner med ministerudpegede bestyrelser. Hvorfor dette ministerielle korstog mod landets universiteter? Nextpuzzles rapport giver ikke en klar indikation. Svaret skal nok findes i de senere års slagsmål med universiteterne om blandt andet dimensionering af uddannelserne og fremdriftsreformen. Modstanden fra universitetssektoren lader til at have skabt stor irritation i Finansministeriet og Uddannelsesministeriet. At bestyrelserne har varetaget institutionsinteresser, synes blot at have pustet til de gløder, der har ligget og ulmet i de to ministerier. Rationalet er tilsyneladende, at når universiteterne er for svære at få til at rette ind, må løsningen være at placere ministerloyale personer i bestyrelserne.

[X]