Presse

Debat: Mere tillid i den offentlige sektor, tak

Pol/2/Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne/15.01.16 (05)

Udvisningen af ’superstudenten’ Marius Youbi må give stof til eftertanke hos politikerne. Vi skal forvalte vores samfund med respekt for retssikkerhed. Men det er helt galt, hvis de rammer, som politikerne fastlægger, ikke efterlader rum til omtanke og sund fornuft i vores offentlige sektor. Manglende tillid i den offentlige forvaltning medfører videnstab og tabte muligheder for at udvikle det gode samfund. agen er grotesk, men desværre ikke enestående. Lige nu står også en nepalesisk studerende til udvisning, få uger før han skal forsvare sin master i økonomi på Syddansk Universitet (SDU) i Odense. Ikke nok med, at vi står til at smide guld væk ved at bede de to højtuddannede forlade landet. I mine øjne er begge sager også et eksempel på, at politikernes nidkære detailregulering på visse områder har skabt en offentlig forvaltning, hvor der ikke er plads til sund fornuft. Men udlændingeområdet er desværre langtfra det eneste sted, hvor vi ser politikernes hang til detailregulering medfører tab af muligheder og kompetence. På det sociale område er den også helt gal. Her viser en undersøgelse, at mere end 80 procent af socialrådgivernes tid i børnesager går med dokumentation. De bruger altså langt mere tid bag en computerskærm end at være ude og hjælpe udsatte børn og familier. Læger og det øvrige sundhedspersonale er ligeledes tynget af tilsvarende krav om registrering og dokumentation, som ligger ud over, hvad der er nødvendigt for en faglig og forsvarlig løsning af deres opgaver. Vi får den bedste offentlige service og de bedste resultater ved at satse på løsninger, hvor der er plads til den faglige dømmekraft, frem for en opgaveløsning nagelsat af centralt fastsatte regler og procedurer. Der skal selvfølgelig være styr på retssikkerheden, men vi ved, at tillid til de offentligt ansatte giver bedre løsninger og skaber mere effektivitet. Vi har som land investeret i faglighed og viden, da det er det, som udvikler og skaber det gode samfund. Nu har vi behov for politiske visioner, der gennem tillid og sund fornuft giver plads til, at denne faglighed og viden kan arbejde for borgernes bedste.

[X]