Presse

Debat: Målet er uddannelser af høj kvalitet

Pol/2/Carsten Koch, tidl. minister og adm. direktør i DEA, medlem af Axcel Futures Advisory Board og Stina Vrang Elias, medlem af Axcel Futures Advisory Board.

Formændene for Akademikerne og FTF skriver her i Politiken 9.3., at det nuværende SU-system bør bevares, bl.a. fordi det sikrer høj social mobilitet og lige adgang for alle til vores uddannelsessystem. De kritiserer derfor vores forslag om at omlægge SU på universiteternes kandidatuddannelser til rentefrie lån. Vi hilser debatten velkommen. Der er ikke nogen tvivl om, at vi i Danmark har stolte uddannelsestraditioner, og at vi skal passe på ikke at ændre på en succes. Men vi må også se i øjnene, at vores uddannelsessystem står over for store udfordringer. Der er indikationer på, at kvaliteten af vore uddannelser er sat under pres, i takt med at optaget er steget markant. Ligesom nye analyser viser, at vi i 2030 vil stå med en mangel på 92.000 faglærte, hvis vi ikke gør noget, samtidig med et overskud på 52.000 akademikere. Det er i det lys, at vores i alt syv forslag til bedre uddannelser skal ses. Herunder også forslaget om at ændre et hjørne i SU-systemet. Vil en SU-reform så underminere den sociale mobilitet, som Akademikerne og FTF fremfører? Der henvises til Norge, hvor man i 2002 omlagde fra stipendier til lån. Her gennemfører kun 59 procent en videregående uddannelse, mens det samme tal for Danmark er 85 procent. Udfordringen med den sammenligning er, at man i Norge også før reformen havde en lav gennemførelsesprocent. Der må ikke herske nogen tvivl om, at alle skal have mulighed for at tage uddannelse uanset deres familiemæssige baggrund – eller at der i Danmark skal gøres mere for at øge den sociale mobilitet. Forslaget er derfor også, at der fortsat skal være skattefinansieret uddannelse og SU til alle, som tager en bacheloruddannelse.

[X]