Presse

Debat: Udnyt potentialet

Børsen/1/Ejner K. Holst, LO-sekretær og Finn R. Larsen, formand, Akademikerne/26.06.14 (2)

Regeringen ønsker, at de aktuelle store investeringer i viden og uddannelse i fremtiden i endnu højere grad omsættes til vækst og jobskabelse i virksomhederne. Derfor anbefaler vi, at regeringen sikrer flere initiativer, som kan nedbryde barriererne for mere uddannet arbejdskraft og sikrer en større tilførsel af viden til den private sektor.

Der bliver behov for flere faglærte, og de faglige uddannelser må gøres mere attraktive – og ikke mindst må der sikres praktikpladser til unge med ambitioner for praktiske fag. Tilsvarende skal mange flere af de nyuddannede fra de videregående uddannelser have mulighed for at anvende deres kompetencer i virksomhederne.

Innovation sker ofte i et tværfagligt samarbejde mellem forskellige typer af medarbejdere, og værdien af et konkret produkt eller en service øges typisk, når den skabes i et samspil mellem medarbejdere beskæftiget med udvikling, produktion og marketing mv. Der er således god grund til at øge uddannelses- og kompetenceniveauet blandt alle medarbejdergrupper i de private virksomheder.

[X]