Presse

Debat: Giv os flere kloge hoveder til lægemiddelindustrien

Pol/2/Camilla Rathcke, formand, Yngre Læger, Ida Sofie Jensen, koncernchef, Lægemiddelindustriforeningen, Rikke Løvig Simonsen, formand, Pharmadanmark og Lars Qvistgaard, formand, Akademikerne/14.05.16 (5)

Når lægemiddelindustrien i stigende grad efterspørger læger, farmaceuter, biomedicinere og humanbiologer, er det, for at de kan varetage forskning, udvikling og produktion af lægemidler.

Der er de senere år skabt tusindvis af akademikerjob i lægemiddelvirksomhederne, og fremadrettet ser den positive udvikling ud til at blive forstærket. Let adgang til den rette akademiske arbejdskraft er helt central for fortsat vækst i den danske lægemiddelindustri. Det er en efterspørgsel, som vi har fælles interesse i at imødekomme. Der skal derfor tænkes i fælles løsninger, der fremmer samarbejdet mellem universiteterne, fremmer muligheden for spring mellem offentlige og private karriereveje samt sikrer den størst mulige kvalitet i uddannelse og forskning målrettet lægemiddelområdet. I planlægning og dimensionering af lægeuddannelsen skal der tages bedre højde for efterspørgslen fra virksomhederne. Når udbuddet af læger og lægemiddelakademikere øges, er det afgørende, at kvaliteten i uddannelserne ikke forringes, og at det ikke fører til øget ledighed. Der er behov for at samle viden, kræfter og kompetencer. Det bør overvejes, om ikke udbuddet af mange relativt ens uddannelser rettet mod de samme job i lægemiddelindustrien kan gøres enklere. Lægemiddelindustrien er en global industri, der konkurrerer på globale vilkår. Kvaliteten af akademikere – ikke mindst ph.d.erne – skal være på allerhøjeste niveau. Derfor er der behov for mere fokus på udvikling af de allerdygtigste talenter. Vi foreslår, at ph.d.-uddannelsen gøres endnu bedre og gerne mere målrettet erhvervslivets behov. Det kan ske gennem en styrkelse af erhvervs-ph.d.-ordningen samt udvikling af alternative modeller til den nuværende 3-årige ph.d. Det kan eksempelvis overvejes at gøre ph.d.-uddannelsen længere inden for de forskningsområder, hvor tre år i dag er i underkanten.

[X]