Presse

Debat: 400 millioner til nye arbejdspladser

JP/1/Allan Luplau, formand, Djøf Privat/14.01.16 (21)

Jyllands-Posten beskrev for nylig en alt for langvarig og bekymrende tendens: Siden 2008 er arbejdsløsheden for unge nyuddannede steget konstant. I artiklen den 5/1 (”Det er stadig svært for nyuddannede at få job”) fremgår det, at 20 pct. af de nyuddannede med en lang videregående uddannelse fortsat er ledige efter seks måneder. Tallene bekræftes også af den månedlige ledighedsstatistik fra hovedorganisationen Akademikerne, AC. I november 2015 var der mere end 4.600 ledige dimittender, der har færdiggjort deres uddannelse inden for det seneste år. Det er jo et kæmpe paradoks, at vi i snart 10 år har drøftet behovet for at skabe nye arbejdspladser, mens højtuddannede, der kan bidrage positivt til vækst og beskæftigelse, går ledige. Flere undersøgelser viser nemlig, at især de små og mellemstore virksomheder efterspørger ny viden, der kan styrke deres markedsføring og salg, arbejdsprocesser og udvikling. Netop de kompetencer, som unge med en lang videregående uddannelse har. Jeg foreslår derfor, at vi bliver langt mere ambitiøse i bestræbelserne på at skabe nye arbejdspladser. Når vi kan bruge 400 mio. kr. på at flytte rundt på allerede eksisterende statslige arbejdspladser, bør vi også sikre flere midler, der kan flytte ledige til fast beskæftigelse. Derved slår vi tre fluer med et enkelt smæk; en besparelse af de offentlige udgifter, flere i arbejde og vækst i små og mellemstore virksomheder i hele Danmark. Dertil den positive effekt, det har for den enkelte at få lov at stå op til et job, bruge sine kompetencer og gøre en forskel.

[X]