Presse

De priviligerede er de mest organiserede

Information, den 9. oktober 2012

Mens medlemmerne er strømmet ud af de kortere uddannedes fagforeninger under LO, så er der fremgang for andre. Det er gået støt fremad for de offentligt ansattes forbund under FTF, og de højtuddannedes fagforeninger i Akademikernes Centralorganisation har dobbelt så mange medlemmer som for 20 år siden. Også lederne er i langt højere grad organiseret.

De højtuddannedes fagforeninger er langt mere individualiserede medlemsforeninger end egentlige faglige fællesskaber. Det mener professor i arbejdsmarkedsstudier Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet: "Flere af de højtuddannedes foreninger lader jo de svageste grupper som løst ansatte og arbejdsløse sejle i deres egen sø. Det handler om at få mest muligt ud af det ved forhandlingsbordet og ikke om at være en kamporganisation," siger han.

Fagforeningerne under FTF og AC lever højt på, at det stadig er en norm at være medlem af en fagforening. Men de kommer til at stå overfor samme problem, hvis ikke de tager sig af de mindst privilegerede i fagforeningerne. "…problemet er jo det samme for FTF og AC: De har en lavere og lavere overenskomstdækning på grund af nye ansættelsesformer og udenlandske virksomheder, derfor nytter det ikke bare at fortsætte som hidtil, der må tænkes nyt," siger Henning Jørgensen.

Ifølge Morten Hjelt, der er formand for akademiske-daglejere.dk er de akademiske fagforeninger først og fremmest for de fastansatte, og mener at det først og fremmest er det fastansatte flertals interesser der bliver prioriteret. Fagforeningerne er, ifølge Henning Jørgensen altså ved at give køb på kampen for dem uden ordentlige forhold, og peger på, at fagforeninger er blevet til "service- og forbrugsfællesskaber" for de lærere, magistre eller DJØF'ere, der sidder i gode faste stillinger. Morten Hjelt er enig i, at fagbevægelsen for mange i dag er blevet et forsikringsselskab, hvor det kniber gevaldigt med solidariteten.

Selv om medlemstallet i DJØF for øjeblikket vokser med knap 5 procent om året, så har de ifølge formand Lisa Herold Ferbing fokus på, at de svageste grupper risikerer at sive, hvis der ikke bliver taget hånd om dem: "Vi kan sagtens genkende billedet fra LO, og medlemsflugten kan nemt komme til at ramme os, hvis medlemmernes står over for at skulle vælge imellem, om de har råd til rugbrød eller DJØF," siger hun og påpeger, at problemet for f.eks. en gruppe som de løst ansatte er, at de ikke er en samlet gruppe. "For det er jo, når det går skidt, og man har mest brug for hjælp, at fagforeningsfællesskabet skal stå sin prøve," siger Lisa Herold Ferbing.

 

[X]