Presse

De højtuddannede unge uden job

Berl/1Henrik Jensen/15.02.14 (12)

Ungdomsledigheden stiger mest i gruppen af unge højtuddannede under 30 år, så der nu er u akt 40.000 ledige unge under 30. Uddannelse skal også vælges med fornuften, mener ekspert. Mange veluddannede unge må indse, at en lang uddannelse langtfra er en jobgaranti. For nu står omkring hver femte af de unge under 30 med en lang videregående uddannelse uden job.

Det viser en ny undersøgelse lavet af Arbejderbevægelsen Erhvervsråd, der har kortlagt ledigheden blandt unge fra 2008 til 2013. Det betyder også, at ledigheden - målt i procent - er lige så høj som blandt unge uden anden uddannelse end folkeskolen. I absolutte tal er langt flere ufaglærte ledige.

Hos hovedorganisationen Akademikerne konstaterer man det efterhånden vedvarende problem. Der er med andre ord et overskud af viden: "Det er spild i samfundsregi," siger formand Finn R. Larsen, "at vi har veluddannede ressourcer, som man ikke er i stand til at kunne udnytte på den ene eller anden måde. Det er også et spild, at der er nogle nyuddannede, som lige er blevet fyldt med viden, mens man i samfundet ikke er i stand til at bruge den viden". Han understreger, at løsningen ikke er at uddanne færre akademikere, da han frygter, at man "mister en Bill Gates eller Niels Bohr, hvis man begrænser antallet af akademikere".

Ledigheden rammer en generation, som fik af vide, at de var en gylden årgang", som arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen ved Aalborg Universitet udtrykker det. "Og så skvattede det hele sammen," konstaterer han. Han forklarer, at man kan være bange for, at der bliver produceret for mange akademikere - især når den offentlige sektor fortsat holdes i et jerngreb af politikerne på Christiansborg. En central forklaring på, at mange nyuddannede akademikere er ledige, skal - ud over finanskrisen - nemlig findes i opbremsningen i den offentlige sektor

[X]