Presse

Danmark har brug for dig!

Pol/3/Stine Andersen/09.03.16 (4)

Selvom der uddannes flere akademikere, mener formand for Akademikerne, Lars Qvistgaard, at der er behov for alle, og at det er en stor gevinst for virksomhederne. For videnssamfundet åbner op for mulighederne for akademikerne, samtidig med at den globale konkurrence stiller krav til en større konkurrenceevne. Antallet af akademikere er stødt stigende. Er det en god udvikling? Siden Fogh-regeringen har der været øget fokus på de videregående uddannelser. Det har betydet, at antallet af akademikere er steget med 50 procent i løbet af de seneste ti år. Når vi vender blikket mod arbejdsmarkedet, kan vi se, at langt de fleste er i job. Arbejdsløshedsprocenten hos akademikerne har i alle årene ligget under den generelle arbejdsløshedsprocent – og falder i øvrigt støt i øjeblikket. Så når nogen antyder, at vi overuddanner os, er svaret nej! Vi kan se på tallene, at der er behov for vidensmedarbejderne i Danmark.

[X]