Presse

Dagpengetruede fortjener hurtig og effektiv hjælp

Bragt i Pol/2 sektion/Erik Jylling, 25.08.12(5)

I AC, Akademikernes Centralorganisation, ser man frem til, at regeringen går i gang med at handle på den enorme udfordring med at gøre en målrettet og hurtig indsats for de tusindvis af arbejdsløse.

Alene for gruppen af akademikere risikerer 3.000 ledige at miste dagpengeretten pr. 1 januar 2013, heriblandt ca. en tredjedel dimittender. Det er på alle måder en uholdbar situation, skriver formand for AC, Erik Jylling. Højtuddannede søger ned i jobhierarkiet og fortrænger andre fra arbejde, som kan klares med en kortere uddannelse.

 Konkret foreslår AC lige nu en bedre håndholdt matchning af langtidsledige og virksomhederne via akademikerkampagnen. Akademikerkampagnen gennemfører i 2012-13 mere end 10.000 virksomhedsbesøg, hvor små- og mellemstore virksomheder via konsulenter bliver indført i højtuddannedes vækst- og udviklingskompetencer. Og erfaringerne fra de første 1.500 besøg viser, at der er en stor mellemgruppe af virksomheder, som er interesserede i at få en akademiker ind i deres virksomhed. Samtidig er de i en situation, hvor de ikke springer til ansættelse med det samme. Der er mange kalorier i, at disse virksomheder får et længerevarende sparingsforløb og en mere direkte hjælp til at finde det rigtige akademikermatch til jobbet. Hertil har videnpilotordningen vist sig som den helt rigtige appetitvækker for de mindre virksomheder, skriver Erik Jylling.

Han understreger samtidig, at 2013 bør udråbes til efteruddannelsesår og sætte gang i det største jobrotationsprojekt nogensinde. AC foreslår, at der opsættes et ambitiøst mål for, hvor mange ansatte i den offentlige sektor (og muligvis også den private) der ekstraordinært skal efteruddannes i 2013 ud over de normale efteruddannelsesplaner. Det skal give plads til et stort antal vikariater, som samtidig skal udløse ny dagpengeret til vikarene.

Der er samtidig behov for en lempelse af genoptjeningskravet, skriver Erik Jylling og henviser til erfaringer om, at tabes de ledige først ud af dagpenge systemet, er det langt sværere at få dem tilbage på arbejdsmarkedet.

[X]