Presse

Corydon stopper fratrædelsesfesten

Pol/1/Hans Drachmann og Hans Davidsen-Nielsen/21.06.13

Det er svært at "forklare og forsvare", at chefer får
fratrædelsesgodtgørelse, når de ikke fratræder, mener finansministeren, der nu
vil begrænse brug af gyldne aftaler. Det skal være slut med, at topcheferne i
Finansministeriet får hele eller halve millioner i fratrædelsesgodtgørelse,
samtidig med at de fortsætter i jobbet. Det har Finansminister Bjarne Corydon
(S) besluttet, og samtidig sender han et venligt, men bestemt brev til sine
ministerkolleger med en opfordring til dem om, at de også fastlægger en klar
politik for brugen af de gunstige chefaftaler. "Vi kan ikke udstede dekret til
de andre ministerier om, at de ikke må betjene sig af de her ordninger, for det
ville være brud på overenskomsten. Men vi beder dem udarbejde en politik og
overveje, om de selv synes, det er en god idé", siger Bjarne Corydon. "For
vores eget hus bliver politikken, at det gør vi ikke mere. Vi udbetaler ikke
fratrædelsesgodtgørelser til folk, der fortsætter i chefstillinger her i huset."

Finansministeren vil samtidig udarbejde en analyse af, hvordan aftalerne
bruges, og derefter tage en ny forhandling med AC og Djøf. Erik Jylling, der er
formand for Akademikernes Centralorganisation, siger, at han er åben over for
en forhandling. "Vi er indstillet på at gå i dialog om hvordan man gør tingene
anderledes, for vi kan godt se, at man politisk kan have et problem", siger
han. AC advarer mod at gøre det offentlige til et lavtlønsområde. "Man er nødt
til at have konkurrencedygtige løn- og arbejdsvilkår. Et af midlerne har været
at bruge åremålsaftaler, men vi må medgive, at de er blevet brugt i langt
større omfang, end det oprindeligt var meningen. Så der er grund til at
gentænke konstruktionerne", siger Erik Jylling.

[X]