Presse

Bevar dimittendrettighederne for dagpenge

Berl/1/Finn R. Larsen, formand for Akademikerne og Kim Simonsen, formand for HK/Danmark/13.08.15 (22)

I forbindelse med Dagpengekommissionens arbejde med at reformere dagpengesystemet har den borgerligt-liberale tænketank Cepos og Liberal Alliances Joakim B. Olsen foreslået mulige besparelser og anvendelser til formål, som ikke tjener til en forbedring af dagpengesystemet. Det system, der er en hovedhjørnesten i den danske arbejdsmarkedsmodel, som er unikt, og som vi bør værne om. En bred tilslutning til dagpengesystemet er en forudsætning for, at vi også fremover har et velfungerende fleksibelt arbejdsmarked, som sikrer mennesker en rimelig erstatning ved ledighed og som alle bakker op om. Såfremt man vælger at ændre dimittendadgangen til dagpengesystemet vil det få alvorlige konsekvenser for dagpengesystemet. Det er derfor ikke en gratis omgang for samfundet at ændre dimittendrettighederne. Tværtimod kan omkostninger i form af produktivitetstab for virksomhederne, mistede indtægter for staten og et mindre velfungerende arbejdsmarked blive betydeligt højere end de umiddelbare besparelser ved at pille ved dimittendrettighederne.

[X]