Presse

Arbejdsløse ændrer så meget karakter, at det kan blokere vejen til et nyt job

Pol/1/Michael Olsen/09.02.15 (9)

Længere tids arbejdsløshed kan påvirke den enkeltes psyke, karakter og personlighedstræk i en sådan grad, at det bliver endnu mere umuligt at finde et nyt arbejde og få tilværelsen tilbage på sporet. Det fremgår af den, så vidt vides, første store personlighedsundersøgelse af ledige danskere. Den er udarbejdet af firmaet People Test Systems og baseret på data indsamlet over en periode på 2,5 år fra mere end 17.000 lønmodtagere, heraf godt 3.000 ledige.

Mens den generelle ledighed i Danmark er faldende, er ledigheden blandt de nyuddannede fra landets universiteter steget godt 12 procent fra december 2013 til december 2014, viser helt nye tal fra hovedorganisationen Akademikerne, der opfordrer regeringen kraftigt til at hjælpe nyuddannede akademikere: ”På den ene side investerer regeringen massivt i, at flere skal tage en universitetsuddannelse. På den anden side lader de hånt om de milliarder af kroner, der går tabt ved, at de unge ikke kommer i job bagefter. Det giver ikke mening", siger Akademikernes formand, Finn R. Larsen, der efterlyser en økonomisk støtteordning; en såkaldt vækstpilotordning. Ordningen indebærer, at de virksomheder, der ansætter en akademiker, kan få tilskud til halvdelen af deres løn i en periode på op til 9 måneder.

[X]