Presse

Aktører: Masteruddannelser bør måles for sig selv

Altinget, den 20.08.2012

En masteruddannelse er ikke nødvendigvis dårlig, bare fordi den dumper i ACE Denmarks kvalitetskontrol. Det mener blandt andet AC og Akkrediteringsrådet, der peger på, at uddannelserne matches forkert, når det i Masterbekendtgørelsen af 2009 bl.a. hedder, at uddannelserne skal gennemføres på et niveau, "der svarer til en kandidatuddannelse".

"Man kan slet ikke sammenligne de to forløb. Det eneste er, at nogle undervisere går igen, men metoderne er vidt forskellige. Man burde gennemlyse området på dets egne præmisser og ikke kun på ACE Denmarks præmisser" siger afdelingschef i AC, Niels Lykke Jensen. "Det er værd at tage en drøftelse af, hvorvidt bekendtgørelsen skulle laves om, så masteruddannelserne ikke skal være forskningsbaserede på samme måde, som de almindelige uddannelser", siger Søren Barlebo, formand for Akkrediteringsrådet.

Uddannelsesminister Morten Østergaard (R) ønsker dog ikke på nuværende tidspunkt, at melde sig entydigt for eller imod en ændring i masterbekendtgørelsen.

 

[X]