Presse

Akademisk grad i arbejdsløshed

Pol/3/Marie Hjortdal/03.11.13 (11)

I 20 år har man nu kunnet uddanne sig til bachelor på
universiteterne. I dag er uddannelsen nærmest ubrugelig på arbejdsmarkedet, men
blandt politikere, uddannelsesfolk og erhvervsliv er forventningerne til
bachelorgradens fremtid høje. Regeringen har netop nedsat et udvalg, der skal
se nærmere på kvaliteten af de videregående uddannelser. Med i udvalget sidder
Nina Smith, der er professor ved Aarhus Universitet. Når hun ser på det
nuværende uddannelsessystem, hvor langt de fleste universitetsstuderende tager
kandidatuddannelsen, synes hun, det er værd at overveje, om vi bruger
uddannelsesressourcerne bedst muligt. "Hvis vi kunne få lidt mere ligevægt
mellem de to uddannelser, så flere gik ud med en bachelor, tog nogle år på
arbejdsmarkedet og så tog kandidatuddannelsen senere, ville vi måske få et mere
fremtidssikret uddannelsessystem. Det handler ikke om, at vi skal uddanne os
mindre. I en verden, der er så foranderlig som vores, er det svært at
forestille sig, at al den viden vi skal putte på arbejdsstyrken, skal puttes på
dem på én gang i ungdomsårerne. Det kunne formodentlig være langt mere effektiv
udnyttelse af de offentlige uddannelsesmidler, hvis man havde mulighed for at
få en bachelorgrad og så putte noget af sin viden på senere, efter at man har
stiftet bekendtskab med arbejdsmarkedet", siger Nina Smith. I dag er mere end
27 procent af de færdiguddannede kandidater ledige et år efter, de har
afsluttet studiet. Kampen om akademiske job er stor, og den stiger i disse år,
hvor flere end nogensinde før optages på universiteterne. Men at få flere til
at afkorte uddannelsen og stoppe som bachelorer, vil ikke løse problemet med de
mange arbejdsløse kandidater, mener formanden for Akademikerne, der er
organisation for 25 faglige forbund, der organiserer akademikere. "Jeg tror
ikke en døjt på, at arbejdsløsheden vil blive mindre, hvis vi sender folk ud at
søge arbejde med en bachelorgrad. Man ville bare få en bachelorarbejdsløshed i
stedet for en kandidatarbejdsløshed. Jeg synes, vi skal passe på med at sige,
at vi har behov for lidt mindre viden. Jeg tror faktisk, vi har brug for lidt
mere," siger formand Ingrid Stage.

[X]